informačné centrum MiC Košice

- poskytuje svoje služby od roku 1993

    - obyvateľom mesta

    - obyvateľom regiónu

    - domácim a zahraničným návštevníkom a turistom

- bezplatne poskytuje informácie

    - o podujatiach

    - o firmách

    - o službách

    - o úradoch

    - o ubytovacích zariadeniach

    - o stravovacích zariadeniach

    - o rekreačných zariadeniach

    - o doprave

         - v meste

         - v regióne

         - aj v zahraničí

- bezplatne sprostredkúva služby pre domácich a zahraničných turistov

- pre návštevníkov, ale aj pre domácich zákazníkov ponúka široký sortiment

    - upomienkových predmetov

    - automáp a autoatlasov

    - kníh o Košiciach, o regióne, o Slovensku

    - domácich knižných sprievodcov

- ďalej ponúka

    - zástavy, vlajky a iné domáce a zahraničné štátne symboly

    - kvalitné a rýchle fotografie z filmov aj digitálnych médií

    - faxovú službu

    - preklady (aj na počkanie - vrátane overenia)

    - umožňuje tiež priamy nákup vstupeniek na podujatia konané v celej Európe cez "on-line" predajné systémy

    - informácie a služby sú poskytované vo viacerých jazykoch

         - na telefónnom čísle: 0911 KOSICE (0911 567 423)

         - osobne v prevádzke na Hlavnej ulici č. 32 (oproti vchodu do Dómu sv. Alžbety)

         - e-mailom na adrese: info@mickosice.sk

         - na internetovej stránke: www.mickosice.sk